0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

O projekcie

 

 

logo projektu.png (14,87 kB)

 

 

 

 

 

Uwaga studenci!

 

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2020/2021

oraz

indywidualne poradnictwo zawodowe

 

 

Zdobywaj nowe doświadczenia!

 

Zapisy trwają!

 

Wejdź do zakładki Rekrutacja pobierz dokumenty aplikacyjne, wypełnij i złóż w p. 115B ul. Głęboka 31

 

 

Przygotowujesz się do poszukiwania pracy lub jesteś w trakcie poszukiwania pracy?  

 

Skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym tel. 81 4456719,  e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

i umów się na poradę indywidualną 

 

Jako student masz niepowtarzalną szansę, aby:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie czy zawodzie, z którymi wiążesz swoją przyszłość,
 • rozwijać umiejętności  interpersonalne,
 • rozwijać znajomość języków obcych,
 • podnieść kompetencje informatyczne i analityczne,
 • wzbogacić swoje CV,
 • ułatwić sobie start na rynku pracy.

   

 

 

 

Jeżeli jesteś studentką / studentem jednego z 4 ostatnich semestrów studiów?

 

Zapraszamy Właśnie Ciebie do skorzystania z następujących szkoleń i warsztatów:

 

 

 

 1. „Język angielski praktycznie” kończący się uzyskaniem certyfikatu Mondiale Technical w akredytowanym centrum akredytacyjnym (120 godz.);
 2. Certyfikowane szkolenie AutoCAD (30 godz.);
 3. Certyfikowane szkolenie MSOffice (40 godz.);
 4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (8 godz.);
 5. Warsztaty interpersonalne (16 godz.);
 6. Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (16 godz.);
 7. Warsztaty przygotowywania biznesplanu (8 godz.);
 8. Warsztaty „Aktywni na rynku pracy” (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej (3 moduły po 8 godz.);
 9. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim (8 godz.).

 

 

Dodatkowo zachęcamy do indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym w Biurze Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.

Dzięki temu:

 • dowiesz się o swoich predyspozycjach zawodowych
 • skorzystasz z badania bilansu kompetencji
 • skonsultujesz swoje dokumenty aplikacyjne 

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2021/2022

oraz na spotkanie z doradcą zawodowym

 

 

WARSZTATY:
1.  Efektywnej współpracy w zespole,
2.  Interpersonalne,
3. Przygotowania biznesplanu,
4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (realizowane w formie zdalnej)
5. Aktywni na rynku pracy (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów    motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej),
6. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim.


SZKOLENIA:
7. Język angielski praktycznie (realizowane w formie zdalnej)
8. Obsługa programu AutoCad,
9. Obsługa programu MS Office.

 

Zapewniamy:
- bezpłatne szkolenia i warsztaty
- małe grupy
- doświadczoną kadrę dydaktyczną
- catering (dotyczy warsztatów)
- możliwość zdobycia certyfikatów (dotyczy szkoleń)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami Projektu:

 • szkolenie od 1-7 REGULAMIN
 • szkolenia 8-9 REGULAMIN

  Wszystkie szkolenia są bezpłatne!

   

   

   

  Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany  dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Projekt został opracowany przez Centrum Nauki. Wartość Projektu wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2023r. 

   

  Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy. W ramach kompleksowego programu rozwoju naszej Uczelni zostanie zrealizowanych 6 modułów działań.

   

   

  Moduł podnoszenia kompetencji 

   

   

  w ramach którego zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia dla studentów prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także: zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców czy dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, w tym także w ramach zespołów projektowych. W ramach tych szkoleń studenci podniosą kompetencje z następujących obszarów: 

   

 • językowe (certyfikowane szkolenie z języka angielskiego),
 • komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne (warsztaty interpersonalne, efektywnej współpracy w zespole),
 • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji (metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej, AutoCAD, MSOffice). 

 

 

Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług dla studentów

 

 

w ramach którego został zatrudniony nowy doradca zawodowy, zostanie wdrożony system wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług wspomagających rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Zostanie również rozwinięta współpraca Uczelni i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych poprzez podpisanie umów o współpracy, a następnie wspólną realizację paneli z pracodawcami/praktykami. Ponadto w ramach tego modułu będą realizowane warsztaty „Aktywni na rynku pracy” złożone z 3 modułów: 

 

 1. aktywne poszukiwanie ofert pracy,
 2. innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych,
 3. symulacja rozmowy rekrutacyjnej. 

 

Zespół realizacyjny w ramach projektu zorganizuje również zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim, w tym zajęcia warsztatowe ze specjalistą ds. budowania wizerunku z zakresu przygotowania CV i LM.

 

plakat 2022-01-12.jpg (101,22 kB) 
 
Zapraszamy studentów i absolwentów UP w Lublinie
na spotkania z doradcą zawodowym! 
 
☑️Można wykonać test predyspozycji i preferencji zawodowych,
☑️ dowiedzieć się o swoich możliwościach pod kątem wybranego zawodu
☑️ porozmawiać o celach i planach zawodowych.
W czasie spotkania doradca zawodowy wskaże również ścieżki edukacyjno-rozwojowe i pomoże przygotować indywidualny plan działania. Dodatkowo można
skonsultować CV i list motywacyjny.
Spotkanie z doradcą zawodowym ułatwi przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pozwoli uzyskać informacje o możliwościach dotacji
w przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej.
Rozmowa może być zrealizowana również w formie zdalnej.
 
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
p. 115B, ul. Głęboka 31
tel.: 81 445 66 05
e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

 

 

 

Grafika doradca zawodowy 2021-02-16.png (176,59 kB)
 

  

Panele z pracodawcami

 

Panele  będą okazją do przedstawienia informacji o branży, o zasadach rekrutacji do firm z konkretnych branż, doświadczeniu

zawodowym i kwalifikacjach/kompetencjach niezbędnych do pracy w danej branży, o zarobkach, możliwościach rozwoju itp. 

Na panelu 3 prelegentów-praktyków będzie mieć krótkie wystąpienie, a potem dyskusja, sesja pytań, rozmowy w kuluarach.

Czas trwania panelu to około 3 h plus przerwy kawowe. W jednym panelu udział weźmie 30 studentów. 

Małe grupy oraz kilku panelistów w na jednym spotkaniu będą sprzyjać łatwiejszej możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów

z szansą na dalsza współpracę z Uczelnią i jej studentami (praktyki, staże, zatrudnienie).

Panele organizowane na terenie UP. Oprócz praktyków na panelach będą obecni również przedstawiciele ngo's, instytucji rynku

pracy oraz organizacji pracodawców.  
Jeśli byłby Państwo zainteresowani współpracą w związku z panelami zapraszam do kontaktu.

 

Spotkania mają na celu:

 

 •      prezentację firmy
 •      przedstawienie jej kultury organizacyjnej
 •      przekazanie informacji o bieżących ofertach praktyk, staży, pracy
 •      zapoznanie ze specyficznymi wymogami rekrutacyjnymi
 •      zapoznanie studentów z profilem kandydata szczególnie poszukiwanym przez pracodawcę
 •      symulację fragmentu rozmowy rekrutacyjnej
 •      przykładowe zadania, z którym kandydaci mogą się spotkać podczas rekrutacji w Państwa Firmie
 •      wstępną konsultację dokumentów aplikacyjnych

 

 panele_nowy.png (497,02 kB)

 

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej