0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

 

Zamieszczanie ofert

Nasz serwis skierowany jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jak również osób z innych Uczelni Wyższych. 

Zapraszamy do zamieszczania ofert  pracy, praktyk, stażu oraz wolontariatu przeznaczonych dla tej grupy odbiorców.

Oferty do publikacji przyjmujemy za pomocą rejestracji i formularza on-line. Pozwoli on Państwu w szybki i łatwy sposób uzupełnić informacje potrzebne nam do opublikowania oferty.


  • Jesteśmy agencją zatrudnienia. Nasze biuro działa zgodnie z Zasadą równych szans*, dlatego zwracamy uwagę na wymagania, jakie stawiacie Państwo kandydatom i kandydatkom do pracy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
  • Publikacja Państwa ofert jest bezpłatna.
  • Jeżeli nie określą Państwo terminu ważności oferty, będzie ona widoczna przez miesiąc.
  • Oferty umieszczamy codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00 do15:00.
  • Jeśli z przyczyn technicznych nie mogą Państwo skorzystać z formularza online, prosimy o kontakt mailowy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: kariera@up.lublin.pl

tel. (81) 445 66 05

tel. (81) 445 67 19

Doradca zawodowy: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

Doradca zawodowy: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

 

*  Działalność prowadzimy na podstawie certyfikatu MPiPS z dnia 1.11.2004 nr 852. Jako agencja zatrudnienia podlegamy przepisom Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001), która zabrania dyskryminowania ze względu na: wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową (Art. 19 pkt. 6 wspomnianej Ustawy).

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej