0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

DZIEŃ KARIERY 2019

DZIEŃ KARIERY 2019

23 października 2019 r. pod hasłem "Odkryj swój talent" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Miejskim Urzędem  Pracy w Lublinie zorganizował Dzień Kariery.  W godzinach 10.00-13.00 w Centrum Kongresowym oraz Collegium Agronomicum II odbyły się warsztaty oraz targi ofert pracy, praktyk i staży.


Honorowy Patronat nad Dniem Kariery 2019 objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 
Zebranych gości w imieniu JM Rektora powitała prorektor ds. studenckich i dydaktyki, profesor dr hab. Halina Buczkowska. Założenia Dnia Kariery przedstawiła Dyrektor MUP Lublin, Katarzyna Kępa.

 

 

Myślą przewodnią tegorocznego przedsięwzięcia była motywacja do rozwoju osobistego studentów i absolwentów lubelskich wyższych uczelni, wskazanie narzędzi do odkrywania swoich talentów, mocnych stron oraz dopasowania ich do oczekiwań pracodawców.


Głównym punktem Dnia Kariery 2019 były warsztaty tematyczne mające na celu doskonalenie umiejętności miękkich, zwiększenie kreatywności  i budowania osobistej marki jako metod zwiększających szansę przy ubieganiu się o atrakcyjne miejsca pracy. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a wszystkie miejsca zostały zajęte.

 

W trakcie tegorocznej inicjatywy odbyły się  również panele dyskusyjne z przedstawicielami pracodawców, podczas których studenci  uzyskali informacje na temat zasad rekrutacji oraz możliwości rozwoju w konkretnych branżach. Na panelach zaszczyciły nas swoją obecnością między innymi: Firma  ABM Greiffenberger Polska, Prezes Związku Pracodawców i  Przedsiębiorców Lubelszczyzny i przedstawiciele branży HR.

 

 

Równolegle, na ponad 70 stoiskach wystawienniczych gościliśmy pracodawców z branż m.in.: mleczarskiej, paszowej, drobiarskiej, rolniczej, spożywczej, ogrodniczej, chemicznej, weterynaryjnej, mechanicznej, turystycznej oraz instytucji rynku pracy, agencje zatrudnienia, organizacje NGO, biura karier, stowarzyszenia (lista wystawców). Odwiedzający mogli zapoznać się z propozycjami stażu, szkolenia, praktyk i zatrudnienia. Swoje stoisko z ofertą edukacyjną i poza edukacyjną miała również nasza Uczelnia.
 
Odwiedzający Dzień Kariery mieli również okazję skorzystać ze strefy chillout. Studenci dietetyki z Poradni Dietetycznej oferowali w niej możliwość prostych badań, np. glukozy czy pomiaru ciśnienia, jak również udzielali porad żywieniowych. Każdy chętny mógł również poczęstować się jabłuszkiem lub gruszką z uczelnianych sadów w dzielnicy Felin.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Dzień Kariery koordynowało Biuro Rozwoju Kompetencji Studentów.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

  

 

 

Materiały w mediach:

 

Polskie Radio Lublin, 15 października 2019 r., "Dni Kariery - Czas odkrywania talentów"

Polskie Radio Lublin, 21 października 2019 r., "Pogotowie radiowe"

Polskie Radio Program 4, 22 października 2019 r.

Kurier Lubelski, 23 października 2019 r., aktualizacja godz. 18:09

TVP 3 LUBLIN, 23 października 2019 r. "Odkryj swój talent"

TVP 3 LUBLIN, 23 października 2019 r. "Panorama lubelska", od 14:30

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 29 października 2019 r. 

  

2. Dlaczego warto zbadać swoje kompetencje?

 

Zapraszamy do badania kompetencji miękkich

 

Badanie ma na celu wsparcie Was w planowaniu rozwoju zawodowego.

Autorem badania kompetencji, które udostępniamy w naszym portalu, jest Grzegorz Filipowicz – ekspert w dziedzinie  HR, członek ASTD (American Society for Training & Development) oraz ISPI (International Society for Performance Management), współzałożyciel Human Resources Development Claster   a także wykładowca kilku uczelni i autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji. 

Test kompetencyjny jest jedną z metod wykorzystywanych do mierzenia kompetencji - bada je  w zakresie:
-  wiedzy - jak powinniśmy się zachować?

-  i postaw -  jaka jest nasza postawa wobec wymaganego zachowania?

Przyjęta przez Grzegorza Filipowicza definicja kompetencji określa je jako „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw (…)”Zapewniają one wykonanie pracy na odpowiednim poziomie. Dają się zmierzyć – według przyjętej skali – a także rozwijać dla uzyskania wyższego poziomu. 

Filipowicz podzielił kompetencje zawodowe na bazowe  i wykonawcze.

Wśród bazowych wyróżnił następujące kategorie:

poznawcze, takie jak rozwiązywanie problemów, gotowość do uczenia się,  elastyczność;

społeczne, mające wpływ na skuteczność współpracy, porozumiewania się czy  wywierania wpływu, np. komunikatywność, współpraca w zespole, negocjowanie;

-  osobiste,  decydujące o szybkości, adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań, m. in.   radzenie sobie ze stresem, wytrwałość, dążenie do rezultatów, zaangażowanie czy sumienność.  

Wśród wykonawczych:

biznesowe, czyli orientacja biznesowa, diagnozowanie potrzeb klienta, techniki sprzedaży;

firmowe, np. otwartość na zmiany, sprawność organizacyjna;

menedżerskie, związane są z zarządzaniem pracownikami i organizacją pracy, między innymi: budowanie zespołów, motywowanie, planowanie, zarządzanie procesami i projektami, myślenie strategiczne, zarządzanie zmianą.

 Przypisana do kompetencji 5- stopniowa skala pozwala określić ich poziom w danym momencie,  stanowiący punkt wyjścia do rozwoju danej kompetencji:

- wartość 1 oznacza brak przyswojenia danej kompetencji;

- wartość 2-  to kompetencja przyswojona w stopniu podstawowym, wykorzystywana w sposób nieregularny, wymagająca wsparcia i nadzoru osób bardziej doświadczonych;

- wartość 3  przypisuje się kompetencji opanowanej w stopniu dobrym, pozwalającym na jej samodzielne praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych;

- wartość 4 oznacza kompetencję przyswojoną bardzo dobrze, pozwalającą na bardzo dobrą realizację zadań oraz dzielenie się z innymi własnym doświadczeniem;

 -  wartość 5 oznacza kompetencję w stopniu doskonałym, twórcze wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu działań.  

Rozwijanie kompetencji pozwala lepiej przygotować się do a potem wykonywać pracę zawodową, co przekłada się na efekty w wielu obszarach. Ma też znaczenie ogólniejsze – prowadzi do wysokiej jakości pracy i życia, ułatwia dostosowanie zasobów kompetencji do dynamicznych zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, jest sposobem budowania konkurencyjności.  

 

Powodzenia! 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeńń

Zobacz więcej