0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Zamieszczanie ofert

logotyp-biuro-ksztalcenia-FULL-HD.png (81,72 kB)

Zamieszczanie ofert

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszego PORTALU KARIERY! To nowoczesna platforma łącząca studentów, absolwentów i pracodawców. 
 
W skład modułu wchodzi strona internetowa:  https://bk.up.lublin.pl  oraz PORTAL KARIERA, którego użytkownikami są: 
 • pracodawcy,
 • studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • absolwenci innych uczelni. 
  
Na stronie internetowej znajdą się między innymi aktualne oferty pracy i staży w kraju i zagranicą, oferty praktyk i wolontariatu, informacje o certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, relacje z wydarzeń i najnowsze aktualności dotyczące rozwoju zawodowego i sytuacji na rynku pracy.
Użytkownik modułu dowie się o bieżących konkursach, projektach stażowych i edukacyjnych dedykowanych dla kierunków kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 
 
Rejestracja Pracodawcy na Module Kariery to dobry sposób na przyspieszenie komunikacji z kandydatem przy zachowaniu jej wysokich standardów i Instrukcja do rejestracji
 
Uczelnia wychodzi naprzeciwko pracodawcom i studentom w zakresie technologii i zautomatyzowania rekrutacji z zachowaniem indywidualnego podejścia aplikujących osób. Opis firmy widoczny jest w zakładce Prezentacja Pracodawców. 
 
Rejestracja konta w PORTALU KARIERY umożliwi pracodawcom:
 • monitorowanie procesu aplikowania kandydatów,
 • generowanie dedykowanych raportów i zestawień dotyczących kandydatów aplikujących, 
 • planowanie spotkań i komunikowanie się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień,
 • wstępną preselekcję kandydatów w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego,
 • porównanie kompetencji oczekiwanych i posiadanych przez kandydata, 
 • współpracę z doradcami zawodowymi Uczelni, w tym możliwość skorzystania z udziału w targach pracy, dniach kariery, panelach dyskusyjnych oraz szkoleniach.
 • pracodawcy zamieszczają swoje wizytówki oraz oferty pracy.
Oferty te dostępne są na stronie głównej MODUŁU KARIERA, a także na indywidualnych kontach użytkowników, którzy samodzielnie aplikują na ofertę pracy.
 

 • Jesteśmy agencją zatrudnienia. Nasze biuro działa zgodnie z Zasadą równych szans*, dlatego zwracamy uwagę na wymagania, jakie stawiacie Państwo kandydatom i kandydatkom do pracy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
 • Publikacja Państwa ofert jest bezpłatna.
 • Jeżeli nie określą Państwo terminu ważności oferty, będzie ona widoczna przez miesiąc.
 • Oferty umieszczamy codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00 do15:00.
 • Jeśli z przyczyn technicznych nie mogą Państwo skorzystać z formularza online, prosimy o kontakt mailowy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: kariera@up.lublin.pl

tel. (81) 445 66 05

tel. (81) 445 67 19

Doradca zawodowy: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

Doradca zawodowy: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

 

*  Działalność prowadzimy na podstawie certyfikatu MPiPS z dnia 1.11.2004 nr 852. Jako agencja zatrudnienia podlegamy przepisom Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001), która zabrania dyskryminowania ze względu na: wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową (Art. 19 pkt. 6 wspomnianej Ustawy).

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej