0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Zapraszamy na kolejny Panel z Pracodawcami - 24 edycja

bzpłatne szkolenia i warszaty.jpg (145,41 kB)

 

 

 

Studencie/Studentko

Zapraszamy na Panele z Pracodawcami - 24 edycja

data:        15 marzec 2023r.  (środa)
godzina :   8.00 - 11.00
miejsce: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i   Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28,  Sala nr 257

 

     

 

 Plan spotkania:

 

Lp

Godzina

Treść

1

8.00-8.10     

przywitanie uczestników spotkania

2

8.10-9.10    

prezentacja Służba w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej - ppor. Szymon Nieścier 213 Kompania Lekkiej Piechoty – Dowódca Plutonu

 

3

9.15– 10.15     

prezentacja przygotowana przez Magdalena Kiebasińska – Specjalista ds. operacyjnych Inkubatora Technologicznego i Administracji, Dział Infrastruktury i Administrowania Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A.

4

10.15-10.35

Prezentacja Camp Leaders przedstawiona przez Pana Pawła Dzierżaka

 

5

 10.35-11.00

dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

 

 

 

Paneliści:

  • ppor. Szymon Nieścier 213 Kompania Lekkiej Piechoty – Dowódca Plutonu - prezentacja na temat służby w WOT. Pokazane będą możliwości przystąpienia

       do służby, jacy ludzie służą w szeregach WOT oraz przedstawi możliwości rozwoju i benefity dla naszych żołnierzy.

  • Magdalena Kiebasińska - Specjalista ds. operacyjnych Inkubatora Technologicznego i Administracji, Dział Infrastruktury i Administrowania Obiektami,

        Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. Zadaniem Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. jest ułatwianie  przepływu wiedzy między biznesem a nauką.

       Zespół Lubelskiego Parku Naukowo –  Technologicznego S.A. pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze

      technologii.Udostępnia nieruchomości i infrastrukturę techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności.

  • Paweł DierżakCountry Director Camp Leaders Poland sp. z o.o.
    Spotkanie będzie dotyczyło możliwości studenckich wyjazdów wakacyjnych do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciel Firmy Camp Leaders opowie o warunkach formalnych udziału
      w programie, procesie rejestracji, wypełniania aplikacji, procedurze wizowej, podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych po    ukończeniu kontraktu. Zostaną przedstawione główne założenia Programu Wymiany Kulturowej ze Stanami Zjednoczonymi, uczestnicy będą mogli zapoznać się z relacjami uczestniczek programu.

  

Panele z pracodawcami organizowane są cyklicznie przez Biuro Karier w ramach projektu

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”,

zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej