0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Warsztaty dot. zatrudnienia w Unii Europejskiej

Z okazji 20–lecia członkostwa Polski w UE ​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH​ oraz ​SKN Spraw Zagranicznych SGH​we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Stowarzyszeniem ​Network PL​ zapraszają studentów do wzięcia udziału w warsztatach online poświęconym zatrudnieniu w instytucjach Unii Europejskiej.

Warsztaty odbędą się w dn. 12 czerwca br. godzina 17.00!

Warsztaty poprowadzą specjalistki i specjaliści z Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Wścisły-Białek i Justyna Cichowska oraz ze stowarzyszenia ​Network PL Magdalena Jacyna.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione najbliższe konkursy, wnioski aplikacyjne i rodzaje testów kwalifikacyjnych.

Link do publikacji na linkedin: https://www.linkedin.com/posts/katedra-integracji-i-prawa-europejskiego-sgh_sgh-praca-zatrudnieniewue-activity-7204763561074634752-8X19?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

1717749490341.jfif (105,59 kB)

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej