0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Trwa nabór do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

fwis gfx 1.jpg (114,64 kB)

Już tylko do 23 kwietnia br. można wysyłać wnioski o stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w obszarach szeroko pojętych nauk o życiu, jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia.

Aplikacje można składać poprzez platformę www.forwomeninscience.com

Organizatorzy i partnerzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: Polski komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland zapraszają badaczki do aplikowania i dołączenia do prestiżowego grona stypendystek.

Jury programu wyróżni i ogłosi jesienią nazwiska 6 utalentowanych kobiet, przyznając: jedno stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł, dwa stypendia doktoranckie po 35 000 zł i trzy stypendia habilitacyjne po 40 000 zł.

Przy ocenianiu aplikacji kandydatek Jury weźmie pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Dotychczas, w ramach polskiej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przyznano stypendia 117 wybitnym naukowczyniom.

Od ponad dwóch dekad L’Oréal-UNESCO przyznaje stypendium utalentowanym badaczkom. W odróżnieniu do innych, środki z programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki można wykorzystać na dowolny cel.

Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt, zadbać o swój wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować opiekę nad dziećmi. W tym roku wprowadziliśmy dwie istotne zmiany.

Zwiększono wysokość stypendiów, a kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, pracująca w Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej informacji: www.lorealdlakobietinauki.pl i www.facebook.com/LOrealPoland

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego.

Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland. Do 2022 roku w Polsce wyróżniono 117 badaczek. Wyboru, co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO.

Nagrodę główną L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award przyznawana jest przez międzynarodowe Jury i wręczana co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom z różnych kontynentów, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.

 

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej