0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Rekrutacja na szkolenie pn. Certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa żywności

Nabór – Certyfikowany Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności

zzzzz.jpg (29,85 kB)

W związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” nr  POWR.03.05.00-00-Z209/18 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Dział Nauki informuje o rozpoczynającej się rekrutacji na szkolenie pn. Certyfikowany Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i zaocznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Szkolenie obejmuje cztery moduły:

Moduł 1 – Auditor wewnętrzny HACCP – 16 godz.:

 1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności, standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności, regulacje prawne.
 2. Wymagania i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP).
 3. Metodyka wdrażania systemu HACCP.
 4. Procedura audytowania.

 

Moduł 2 - Pełnomocnik Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000  – 20 godz.:

 1. Wymagania normy ISO 22000.
 2. Projektowanie i budowa systemu wg ISO 22000, wdrażanie wymagań normy.
 3. Rola i zadania Pełnomocnika w organizacji.
 4. Zarządzanie procesami w organizacji.
 5. Audit wewnętrzny oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

 

Moduł 3 – Standardy Sieciowe IFS - 8 godz.:

 1. Geneza i pochodzenie standardu IFS.
 2. Proces certyfikacji zgodnie z IFS.
 3. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny oraz GMO.
 4. Proces auditu wewnętrznego.

 

Moduł 4 – Standardy BRC Food Defence - 8 godz.:

 1. Geneza i pochodzenie standardu BRC.
 2. Proces certyfikacji zgodnie z BRC.
 3. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny oraz GMO.
 4. Wprowadzenie do Food Defence.
 5. Wymagania Food Defence w zakresie BRC.

 

 

Ilość wolnych miejsc: 90 (6 grup 15-osobowych)

 

Liczba godzin zajęć: 52 godziny dydaktyczne

 

Grupa docelowa: studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA: (POBIERZ).

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe (POBIERZ):

Załącznik nr 1 B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;

Załącznik nr 2 B – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W PROJEKCIE;

Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA;

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów i Funduszy Działu Nauki – osoba odpowiedzialna: Pani Katarzyna Karwat tel. 81 445 66 78, katarzyna.karwat@up.lublin.pl (Rektorat, pok. 473).

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej prosimy składać do Biura Projektów i Funduszy Działu Nauki (Rektorat, p. 473) do 31.03.2023 r.

Więcej informacji: szkolenie

 

Dokumenty projektowe:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Dokumenty zgłoszeniowe

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej