0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Letni program stażowy AstraZeneca 2023

WSIP 2023 - plakat.png (1,36 MB)

Wersja PL:

 

AstraZeneca jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie. Od początku swojego istnienia (w Polsce od ponad 30 lat) nieustannie kładziemy nacisk na rozwój. Koncentrujemy się na opracowywaniu leków na choroby stanowiące wyzwania współczesnej medycyny w obszarze onkologii oraz chorób układu krążenia, nerek, metabolizmu oraz układu oddechowego, immunologii i chorób rzadkich. W trosce o zdrowie pacjentów realizujemy liczne program edukacyjne na temat profilaktyki, dostępności metod terapii i poprawy jakości życia podczas leczenia.

 

Letni program stażowy Warsaw Site Internship Program (WSIP) skierowany jest do absolwentów i studentów ostatnich lat uczelni wyższych. Rekrutacja rusza 20 lutego 2023 (aplikować można do 17 marca 2023). Płatny staż rozpoczyna się 30 czerwca 2023 i trwa od 3 do 6 miesięcy. Podczas programu stażyści są włączani w realizację projektów w poszczególnych zespołach (m.in. R&D, Finanse, HR).

Mają także możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w pozostałych obszarach naszej firmy oraz skorzystać z bogatej oferty szkoleń. Więcej informacji o dostępnych pozycjach i sposobach aplikowania można znaleźć tutaj: Warsaw Site Internship Program 2023

O samym programie więcej informacji można znaleźć tutaj: Kariera w AZ

 

 

English version:

AstraZeneca is one of the largest biopharmaceutical companies in the world. From the beginning of its existence (in Poland for over 30 years), we have constantly put emphasis on development. We focus on developing drugs for diseases that pose challenges to modern medicine in the field of oncology and diseases of the cardiovascular system, kidneys, metabolism and respiratory system, immunology and rare diseases. Out of concern for patients' health, we implement numerous educational programs on prevention, availability of therapy methods and improvement of the quality of life during treatment.

The summer internship program Warsaw Site Internship Program (WSIP) is aimed at graduates and final year students of universities. Recruitment starts on February 20 (apply until March 17). The paid internship starts on June 30 and lasts from 3 to 6 months. During the program, Interns are included inthe implementation of projects in individual teams (including R&D, Finance, HR). They also have the opportunity to learn about the specifics of work in other areas of our company and take advantage of the extensive training offer.

Learn more about available items and how to apply can be found here: Warsaw Site Internship Program 2023 More information about the program can be found here: Kariera w AZ

 

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej