0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Konkurs stażowy „Polish Space Fellowship Program”

Plakat VIII PSFP.png (2,72 MB)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w konkursie stażowym pn. „Polish Space Fellowship Program”, który kierujemy do studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.  W tegorocznej edycji zaplanowano udział 19 podmiotów z Polski zrzeszonych w ZPSK. Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: https://space.biz.pl/staze/.

Konkurs dedykowany jest studentom ostatniego roku, absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Nabór rozpocznie się 27 marca i zakończy się 23 kwietnia 2023.

Nagrodami w VIII edycji Konkursu o Staż – „Polish Space Fellowship Program” są pięciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego  w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Nasze ewaluacje wskazują, iż 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

 

Zachęcamy zainteresowanych do udziału poprzez wysłanie swoich Curriculum Vitae (CV)  oraz wskazanie Przyjmującego, stanowiącego pierwsze preferowane miejsce odbywania stażu oraz Przyjmującego stanowiącego drugie preferowane miejsce odbywania staż, na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: biuro@space.biz.pl, od 27 marca do 23 kwietnia 2023 roku. Ze względów organizacyjnych prosimy o wpisywanie tematu wiadomości: KONKURS O STAŻ, natomiast w nazwie CV imię i nazwisko osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem Konkurs o Staż. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dostępne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej: https://space.biz.pl/staze/

 

Link do strony Polish Space Fellowship Program, na której także są dostępne informacje dotyczące programu https://www.linkedin.com/company/rozw%C3%B3j-kadr-sektora-kosmicznego/?viewAsMember=true.

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej