0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Konkurs najlepszych praktyk z zakresu zielonej infrastruktury

Informacje od Organizatora:

 

logo_small.jpg (27,49 kB)

 

 

Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network - WGIN) po raz pierwszy ogłasza konkurs dotyczący najlepszych praktyk z zakresu zielonej infrastruktury. Jako członek WGIN partnerem konkursu na terenie Polski jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (POLISH GREEN ROOF ASSOCIATION). Konkurs jest prowadzony w 5 kategoriach:

  • najlepszy projekt dachu zielonego
  • najlepszy projekt żyjącej ściany
  • najlepszy projekt przestrzeni miejskiej
  • najlepsza praca naukowa
  • najlepsza polityka / regulacja

Konkurs dotyczy prac ukończonych, opublikowanych lub wdrożonych pomiędzy 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2022. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych będzie nie więcej niż po 3 nominacje z każdego kraju.

Wszystkie nominacje drugiego etapu będą prezentowane na stronie internetowej WGIN, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Światowego Kongresu Zielonej Infrastruktury, który w tym roku odbędzie się w Berlinie w terminie 27 - 29 czerwca.

Do kategorii NAJLEPSZY PROJEKT DACHU ZIELONEGO oraz NAJLEPSZY PROJEKT ŻYJĄCEJ ŚCIANY mogą być zgłaszane projekty dotyczące nowych inwestycji, ale także modernizacji istniejących budynków  wszelkiego rodzaju (niskich, wysokich, mieszkalnych, usługowych, biurowych, przemysłowych, przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej). Prace oceniane będą systemem punktowym w oparciu o najlepszą praktykę projektową oraz korzyści socjalne, ekonomiczne i środowiskowe.

Do kategorii NAJLEPSZY PROJEKT PRZESTRZENI MIEJSKIEJ można zgłaszać prace dotyczące wprowadzania roślin i projektowania krajobrazu przyczyniających się do adaptacji miast do zachodzących zmian klimatu. Najwyżej punktowane będą elementy wpływające przede wszystkim na redukcję miejskiej wyspy ciepła, usprawniające gospodarowanie wodą opadową oraz wykazujące wielofunkcyjne podejście do adaptacji do zmian klimatu. W drugiej kolejności punktowane będą korzyści społeczne, projektowanie biofilne, ograniczanie emisji CO2, korzyści ekonomiczne, środowiskowe i inne. Nie istnieją ograniczenia co do skali projektu w kontekście miejskim.

Do kategorii NAJLEPSZA PRACA NAUKOWA można zgłaszać prace badawcze wykazujące wielofunkcyjne podejście do adaptacji miast do zmian klimatu, opublikowane (lub przyjęte do druku) w recenzowanych czasopismach naukowych w latach 2017 - 2023. Zakres tematyczny prac badawczych dotyczy rozwiązań technicznych, polityk i regulacji prawnych, zdrowia i poprawy samopoczucia, zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, aspektów ekonomicznych, aspektów społecznych i wszelkich innych tematów związanych z zieloną infrastrukturą.

Do kategorii NAJLEPSZA POLITYKA / REGULACJA można zgłaszać wszelkie uregulowane praktyki w zakresie zielonej infrastruktury przyczyniające się do adaptacji miast do zmian klimatu. Mogą to być ustawy, uchwały i inne regulacje wprowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym miejskim lub korporacyjnym. Kategoria nie dotyczy wytycznych dotyczących postępowania, projektowania, czy wdrażania zielonej infrastruktury.

Poniżej znajdują się linki do formularzy dotyczących poszczególnych kategorii.

Wypełniając formularz prosimy pamiętać, aby w pytaniu o krajowego członka WGIN wpisać POLISH GREEN ROOF ASSOCIATION, gdyż zgłoszenia pozbawione tej nazwy lub zawierające nazwę innej polskiej organizacji, nie będą rozpatrywane.

Kategoria projekty dachów zielonych. Termin składania zgłoszeń upływa w środę 31 maja 2023 r.:

https://docs.google.com/forms/d/10wKyjO3NiQ62w3xDCAr0u9sU-YWrGj-rRiClE49XWeQ/edit

Kategoria projekty żyjących ścian. Termin składania zgłoszeń upływa w środę 31 maja 2023 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1hRutf3Mid0vFKCMqDe-d1hHqrNkRennO-616T06tMD4/edit

Kategoria projekty przestrzeni miejskich. Termin składania zgłoszeń upływa w środę 31 maja 2023 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1s8dE0TB-7MAPQevaXz0iIxPYKZ4RlD-c14m6lRwwYKo/edit

Kategoria prace naukowe. Termin składania zgłoszeń upływa w środę 31 maja 2023 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1glNmSua5BtDHBVOCd4N9KGrSgIqwcicortyEyTrCs9I/edit

Kategoria polityka / regulacja. Termin składania zgłoszeń upływa w środę 31 maja 2023 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1GELGh_wVOtfC56P2iI73DiGKt33mETYer-H-1MUrdyw/edit

 

Więcej informacji oraz link do zgłaszania prac można znaleźć klikając w poniższy link: http://psdz.pl/blog/628

 

 

 

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej