0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - nowa edycja

Plakat praca dyplomowa v.2-poziom.jpg (8,03 MB)

Napisz pracę o Lublinie i wygraj nagrodę.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin, na najlepszą pracę dyplomową.

Temat powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju miasta lub jego obszaru metropolitalnego (LOM) w kontekście rozwoju Lublina. Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

W tegorocznej, XV już edycji przedsięwzięcia został odświeżony regulamin.

Doprecyzowano m. in. problematykę, której powinny dotyczyć konkursowe prace - podejmowana tematyka może dotyczyć sfery gospodarczej, społecznej, przestrzennej, kulturowej i turystycznej czy ochrony środowiska.

Wskazany obszar badawczy ma odnosić się do Lublina, bądź Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście rozwoju Lublina, czyli w odniesieniu do korzyści dla miasta, płynących z rozwoju gmin wchodzących w skład tego porozumienia - LOM.

W Konkursie przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie.

Prace mogą być również w formie projektu (został poszerzony podział na kategorie konkursowe - nowa kategoria dotyczy prac dyplomowych w formie projektu, nagroda za najlepszy projekt to 2 000,00 zł).

Termin zgłoszeń do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową upływa 15 września 2024 r. Główna nagroda to 6 tys. złotych.

Zwycięskie prace mają również szansę wpłynąć na działania lubelskiego samorządu.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2021 r. Dokumentację konkursową można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2 (II piętro, pok. nr 278); 20-074 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, ul. Spokojna 2; 20-074 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o inicjatywie (w tym regulamin oraz formularz) można znaleźć na stronie lublin.eu.

Kontakt:

tel.: 81 466 25 15

e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Urząd Miasta Lublin

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

 

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin

na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r.

Jego celem  jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.pracadyplomowa.lublin.eu.
 
Natomiast na stronie student.lublin.eu dostępne są propozycje tematów prac dyplomowych, z których studenci, jak i doktoranci mogą skorzystać również w kontekście konkursu. Przy tych zagadnieniach oferujemy wsparcie merytoryczne pracowników poszczególnych komórek Urzędu Miasta Lublin.

 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej