0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową!

Informacje od Organizatora:

k20220420Plakat praca dyplomowa v.2.jpg (667,66 kB)

Organizator zachęca do udziału w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową -  inicjatywa organizowana przez Prezydenta Miasta Lublin. Temat badawczy powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju naszego miasta lub jego obszaru metropolitalnego. Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

W Konkursie na najlepszą pracę dyplomową przyjmujemy prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 15 września 2023 r. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój Lublina i działania samorządu.

Przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich może zostać przyznana nagroda główna w wysokości 6 tys. złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2 tys. złotych. Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich przewidziane jest wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2020 r. Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć w regulaminie Konkursu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, plac Litewski 1, 20-080 Lublin;

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem   zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;

  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o wydarzeniu na miejskiej stronie: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Osoba do kontaktu: Barbara Kostecka-Wiącek

tel.: 81 466 25 15

e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Urząd Miasta Lublin

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

pl. Litewski 1

20-080 Lublin

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej