0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Konferencja Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Serdecznie zapraszamy na konferencję online!

 

"Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora”

 

organizowaną w przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która odbędzie się 20 maja o godzinie 11:00.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań nt. postrzegania sektora jako pracodawcy,

opracowane przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji.

 

W panelach merytorycznych i dyskusyjnych zaprezentowane zostaną zagadnienia:

§

 

  •        rozwój sektora gospodarki wodno-ściekowej
  •        kwalifikacje pracowników sektora wodno-ściekowej
  •        potrzeby przedsiębiorców sektora gospodarki wodno-ściekowej w zakresie kwalifikacji pracowników
  •       współpraca przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych kształcących na potrzeby sektora
  •       praktyczna nauka zawodu w sektorze gospodarki wodno-ściekowej

 

W panelach wezmą udział eksperci:

 

Anna Czechowska, Ekspert ds. badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IOŚ-PIB

Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Anna Duczkowska, Członek RGWŚiR, Inerio Zbigniew Plutecki

Marta Zagożdżon, PR & Communication Director, ConTrust Communication S.C.

Jolanta KrawczykCzłonek RGWŚiR ,Prezes, EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo Sp. J.

Monika Drzymulska-Derda, Instytut Badań Edukacyjnych

Dawid Dymkowski, Instytut Badań Edukacyjnych

Andrzej Osiński, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

Zaproszenie

Program konferencji

 

Aby móc aktywnie uczestniczyć w konferencji (możliwość zadawania pytań) zachęcamy do zarejestrowania się na platformie ClickMeeting za pośrednictwem poniższego linku:

 

https://ios.clickmeeting.com/wyzwania-i-kierunki-rozwoju-gospodarki-wodno-sciekowej-a-potrzeby-kompetencyjne-pracownikow-sektora/register?_ga=2.85421337.1866129399.1619417640-1625783008.1597752410 

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeńń

Zobacz więcej