0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Wyślij formularz

Jeśli zostałeś/zostałaś przyjęta na praktyki bezpłatne poza tokiem studiów i potrzebujesz umowy o organizację praktyk – my ją dla Ciebie przygotujemy.
Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz zgłoszeniowy.

Masz pytanie? Prosimy o kontakt:

e-mail: kariera@up.lublin.pl
81 445 66 05

Format xx-xxx
Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na praktyki studenckie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o praktyki studenckie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie email: anna.buchlinska2up.lublin.pl 3. Podane dane osobowe będą przechowywane dla celów rekrutacyjnych oraz do realizacji praktyk studenckich a następnie zniszczone. 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem praktyki.
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
*- pola oznaczone gwiazdką są wymagane